gallery/halloween-heart-with-cross

Giao Xu Cac Thanh Tu Dao Viet nam - Toronto

Giao Xu Viet Nam tai Canada

Giới thiệu 20 cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Canada

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI CANADA

Từ năm 1978, HĐGM Canada đã đề ra kế hoạch canh tân mang tên “Growth in Faith, in and through Christian Families” (Tăng trưởng trong đức tin, trong và qua gia đình kitô hữu). Trong cuôc vận động nầy, HĐGM đã kêu gọi các địa phận Canada (1979-1980) bảo trợ các gia đình Việt Nam ứ đọng trong các trại tạm cư Đông Nam Á. Trong đợt nầy, chính phủ và Giáo Hội Canada đã tiếp nhận 25.000 người đến định cư, trong số đó rất đông người gốc Hoa. Thống kê năm 1994 cho thấy hơn 100.000 kiều dân Việt Nam phân bổ rái rác ở nhiều nơi trên lãnh thổ Canada. (Trích Giáo Hội CG VN, Niên Giám 2005 trang 887).

Thật ra, đã có một số người Việt Nam , linh mục và sinh viên đã sang Canada trước năm 1975. Có một số khá đông sang định cư ngay sau biến cố 1975. Những thành phố Montréal, Toronto , Vancouver , Edmonton .. . còn ghi lại những kỷ niệm thời “Giáo Hội sơ khai” rất tình nghĩa: từng nhóm nhỏ 15 ngườI, 50 người, 100 người tập họp để dâng lễ ngày Chúa Nhật tại nhà tiêng với các linh mục mang chung thân phận vượt biên với họ. Có thể nói đây là những cộng đoàn người Việt Nam đầu tiên ở Canada . Ỡ đây, xin giới thiệu những cộng đoàn hiện tại ở Canada để biết nhau và đồng hành đức tin trong truyền thống Công Giáo Việt Nam .

1.Cộng Đoàn Victoria , tỉnh bang British Columbia (B.C)

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam có 400 người.
Linh mục: Cha Phêrô Hố văn Mây (Rev. Peter Hồ)
Địa chỉ: St. Patrick Parish 2060 Haultain St. Victoria BC. V8R 2L7 Canada .
Điện thoại: (250) 592-7391 Fax. (250) 592-7392
Phụng vụ: Thánh Lễ Chúa Nhật tại nhà thờ St. Patrick vào lúc 1giờ chiều. 
Sinh hoạt: đơn giản, gọn nhẹ và căn bản.

2.Cộng Đoàn Vancouver , tỉnh bang British Columbia (B.C)

Cộng Đoàn Giáo xứ Thánh Giuse có 5.000 giáo dân.
Linh mục: Cha Phêrô Phạm văn Hương OP. và Cha Giuse Đặng quốc An. OP.
Địa chỉ: 3271 Fleming St. Vancouver BC . V5N 3V6 Canada .
Điện thoại: (604) 876-7826 Fax: (604) 876 – 7480
Phụng vụ: Thứ Ba - Thứ Năm: Thánh Lễ 11giờ 30 trưa. 
Thứ Sáu và Thứ Bảy: Thánh lễ 7giờ tối. Chúa Nhật: Thánh lễ 9giờ30 sáng và 2giờ chiều.
Sinh hoạt: sống động với nhiều đoàn thể và hiện đang thực hiện chương trình xây dựng nhà xứ.

3.Cộng Đoàn Surrey, tỉnh bang British Columbia (B.C)

Cộng đoàn Công Giáo Đức Mẹ La Vang có 2000 giáo dân
Linh mục: Cha Phêrô Hà xuân Thế
Địa chỉ: 10679-88th Ave. Surrey BC. V4N 1G3 Canada . Điện thoại: (604) 589-2093
Phụng vụ: Thứ Sáu: 7giờ tối. Chúa Nhật: 5giờ chiếu. 
Sinh hoạt: Sống động với nhiều sắc thái dân tộc.

4.Cộng Đoàn Calgary, tỉnh bang Alberta

Cộng Đoàn Giáo xứ Vinh Sơn Liêm: 3.500 giáo dân. 
Linh mục: Cha Bề Trên Phaolô Trần trung Dung OP. và Cha GB. Nguyễn Nghiêu OP.
Địa chỉ: 1405 – 8th Ave. SE. Calgary AB. T2G 0N1. 
Điện thoại:(403) 262-1078. Fax.(403) 261-4931
Phụng vụ: Lễ ngày thường: 11giờ sang. Chúa Nhật: 9giờ sáng và 11giờ sáng.
Sinh hoạt: Sống động với nhiều đoàn thể.

5.Cộng Đoàn Edmonton, tỉnh bang Alberta

Cộng Đoàn Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam : 3.000 giáo dân
Linh mục: Cha Phêrô Trần công Hùng OP.
Địa chỉ: 10830- 96 St. Edmonton Alberta T5H 2J9 Canada . 
Điện thoại:(780) 423-5389. Fax. (780) 423-4595
Phụng vụ: Ngày thường từ Thứ Hai - Thứ Bảy: 5giờ chiều.
Chúa Nhật: 9giờ 30 sáng. Sinh hoạt: Nề nếp, đạo dức và chiều sâu.

6.Cộng đoàn Saskatoon, tỉnh bang Sakaschewan

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang: 150 ngườ. Linh mục: Cha Giuse Phạm thuận Phong.
Địa chỉ: P0 Box 40 Kindersley Sakaschewan S0L 1S0 Canada.
Điện thoại: (306) 463 – 2306
Phụng vụ: Thánh Lễ Chúa Nhật 4giờ chiều tại St. Peter Apostle, 8 Moore PL. Saskatoon . 
Sinh hoạt: Ấm cúng và tình nghĩa

7.Cộng đoàn Regina , tỉnh bang Sakaschewan

Cộng Đoàn Thánh Giuse Uyển: 400 người. Linh mục: Cha Phêrô Nguyễn hữu Thăng.
Địa chỉ: Sacred Heart Parish, 717-1st Ave. P0 Box 157 Raymore SK. S0A 3J0 Canada .
Điện thoại: (306) 746-2081. Fax. (306) 746-2083
Phụng vụ: Thánh Lễ Chúa Nhật vào tuần thứ II và IV. 5giờ chiều tại Holy Trinity, 5020 Sherwood Dr. Regina . Sinh hoạt: Trưởng thành và dấn thân.

8. Cộng Đoàn Winnipeg, tỉnh bang Manitoba .

Cộng đoàn Giáo Xứ Thánh Philipphê Minh: 1.200 giáo dân. Linh mục: Cha Giuse Trần Dũng
Địa chỉ: 615 Laflèche St. Winnipeg MB . R2J 0C9 Canada . Điện thoại: (204) 231-2173
Phụng vụ: Thứ Ba-Thứ Sáu, thánh lễ 7giờ tối. Chúa Nhật: Thánh lễ 5giờ chiều.
Sinh hoạt: Đoàn kết và yêu thương để phát huy đức tin trong văn hoá truyền thống Việt Nam .

9.Cộng Đoàn Ottawa, tỉnh bang Ontario

Cộng đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang: 1.200 người. Linh mục: Cha Giuse Phạm quốc Thông OP.
Địa chỉ: 96 Empress Ave. Ottawa ON . K1R 7G3. Canada
Điện thoại: (613) 232-7364 Ext.427
Nhà thờ: 280 Wesley Ave. Ottawa . Phụng vụ: Thứ Năm-Thứ sáu, Thánh lễ 7giờ tối. 
Thứ Bảy: 9giờ sang. Chúa Nhật: 10giờ sáng và 11giớ 30 sáng.
Sinh hoạt: Sốt sắng, đạo đức, đoàn kết và cởi mở..

10.Cộng Đoàn Toronto, tỉnh bang Ontario

Cộng Đoàn họ đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam : 6.000 người. Linh mục: Giuse Trần Tập
Địa chỉ: 161 Annette St. Toronto ON . M6P 1P5 Canada . 
Điện thoại: (416) 769-8104. Fax. (416) 604-2607
Phụng vụ: Lễ hằng ngày: 6giờ 20 tối.Thứ Bảy: 5giờ chiều. Chúa Nhật: 1giờ trưa và 4giờ chiều.
Sinh hoạt: Có người, có sức và có tài nên có đến 23 đoàn thể và sinh hoạt thật linh động.

11.Cộng Đoàn Mississauga, tỉnh bang Ontario

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang: 2000 người. Linh mục: Cha Phêrô Phạm hoàng Bá
Địa chỉ: 579 Hartfordshrine Lane Mississauga ON . L5B 2W9 Canada .
Điện thoại:(905) 275-0691. Fax. (905) 275-4055
Phụng vụ: Thánbh lễ Chúa Nhật 2giờ 30 chiều tại Ss. Salvador do Mundo, 1225 Melton Dr. Mississauga ON . Sinh hoạt: Phụng vụ Chúa Nhật, nguồn sống cho người công giáo.

12.Cộng Đoàn North York, tỉnh bang Ontario

Cộng đoàn Việt Nam : 2000 người. Linh mục: Cha Phêrô Nguyễn văn Quý, OFN. Cap. 
Địa chỉ: 2747 Jane Street North York ON . M3L 2E8. Canada
Điện thoại:(416) 749-1463. Phụng vụ: Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 5giờ chiều. 
Sinh hoạt: Củng cố và tăng trưởng đức tin.

13.Cộng Đoàn Hamilton, tỉnh bang Ontario

Cộng Đoàn Đức Mẹ Việt Nam : 1.000 người. Linh mục: Cha Vinh Sơn Kim văn Toan
Địa chỉ: 644 Barton Street East Hamilton ON . L8L 3A2 Canada
Phụng vụ: Thứ Hai: 8giờ sang. Thứ Ba- Thứ Sáu: 6giờ 15 chiều. Thứ Bảy: 5giờ chiều.
Chúa Nhật: 10giờ 30 sáng. Sinh hoạt: Xây dựng nhà Chúa và xây dựng đức tin.

14.Cộng Doàn Kitchener-Waterloo. tỉnh bang Ontario .

Cộng Đoàn Công Giáo: 750 người. Linh mục: Cha Vinh Sơn Kim văn Toan
Phụng vụ: Thánh Lễ Chúa Nhật 4giờ chiều tại St. Louis 53 Allenb St. East Waterloo ON.
Sinh hoạt: Tự lập và nhiệt tâm nhà Chúa.

15.Cộng Đoàn London, tỉnh bang Ontario

Cộng đoàn Công Giáo: 400 người. Linh mục: Cha Phêrô Nguyễn Hoàng OFM. Cap.
Địa chỉ: St. Mary Church 95 Marlborough St. P0 Box. 580 Bleihheim ON. N0P 1A0 Canada .
Phụng vụ: Chúa Nhật thứ II hàng tháng lúc 2giờ chiều tại St. Andrew the Apostle số 1 Fallons Lane London ON . Sinh hoạt: Chung sức giữ vững đức tin.

16.Cộng Đoàn Windsor , Ontario

Cộng Đoàn Philipphê Minh và Anê Thành: 1.000 người
Linh mục: Cha Fx. Trần đình Toản
Địa chỉ: 700 Campbell Ave. Windsor ON . N9B 2H7. Canada
Điện thoại: (519) 253-9608
Phụng vụ: Thánh lễ chiều hàng ngày và Thánh Lễ Chúa Nhật 11giờ30 trưa, Holy Name of Mary.
Sinh hoạt: Sát cánh với mục tử để xây dựng.

17. Cộng Đoàn Montréal, tỉnh Québec

Cộng đoàn họ đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 5.000 giáo dân.
Linh mục: GB. Đinh thanh Sơn
Địa chỉ: 1420 Bélanger Est Montréal QC. H2G 1A4 Canada . 
Điện thoại: (514) 948-4389. Fax. (514) 948-5417.Phụng vụ: Hàng ngày: 8giờ 30 sáng
Thứ Bảy: 5giờ chiều. Chúa Nhật: 10giờ sáng và 5giờ chiều.
Sinh hoạt: Nhiều đoàn thể, nhiều nhân sự tích cực và có khả năng giúp giáo xứ phát triễn.

18. Cộng đoàn Bernadine de Sienne, Montréal, tỉnh bang Québec

Cộng đoàn Công Giáo có 500. Linh mục: Cha Giuse Mai thúc Biện
Địa chỉ: 7979 – 8th Ave. Montréal QC . H1Z 2W1. Canada . Điện thoạI: (514) 721-3411
Phụng vụ: Chúa Nhật 11giờ 30 trưa. Sinh hoạt: Nhân chứng đức tin sống động.

19. Cộng đoàn Québec, tỉnh bang Québec.

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Phố Québec, 400 người
Linh mục: Cha Phêrô Trần minh Bạch DCCT. 10018 Ave. Royale Sainte Anne de Beaupré QC. G0A 3C0 Canada . Điện thoại: (418) 827-3781 Ext. 116
Phụng vụ: Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 12giờ trưa tại Saint Sacrament 1330 Chemin Ste-Foy Québec. 
Sinh hoạt: Theo mẫu gương Giáo Hội thời sơ khai: Tất cả một gia đình.

20. Cộng Đoàn Thánh Giuse Scarborough

Địa chỉ Nhà Thờ

3216 Lawrence Ave E

Scarborough, Ont 

M1H 1A4

416 265 1461
Email : hatrungdiep@gmail.com

Thánh lễ vào mỗi chiều Chúa Nhật vào lúc 4:30PM 

Cha Giuse  Phạm Quốc Thông Quản Nhiệm Cộng Đoàn 

Anh Giuse Hà Đăng Trung đại diện Cộng Đoàn

Các lớp Giáo Lý và đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể  sinh hoạt vào mỗi chiều Chúa Nhật  từ 2:00PM đến 4:15PM 

 

Ghi chú: Số giáo dân được ước tính theo tỷ lệ 25% trên tổng số người Việt Nam định cư trong lảnh thổ giáo xứ. Nên không thể chính xác 100%. Vả lại, vì hoàn cảnh, số giáo dân dự lễ cuối tuần cũng cách biệt.